Uw administratieve dienstverlener

Antwoorden op uw vragen

Wanneer moet ik mijn spullen aanleveren bij Raad IJmuiden?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam nec justo et quam viverra euismod sed nec tellus. Donec accumsan suscipit ligula id lacinia. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin consectetur luctus dignissim. Aliquam erat volutpat. Nulla a rutrum nisl. Vivamus tempor tristique justo eget iaculis.

<< terug >>

Hoe lever ik mijn spullen aan?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam nec justo et quam viverra euismod sed nec tellus. Donec accumsan suscipit ligula id lacinia. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin consectetur luctus dignissim. Aliquam erat volutpat. Nulla a rutrum nisl. Vivamus tempor tristique justo eget iaculis.

<< terug >>

Hoe schrijf ik op mijn bedrijfsmiddelen af?

Als u kantoorbenodigdheden koopt, zoals schrijfwaren, mag u de kosten hiervan in het jaar van aanschaf voor de belasting aftrekken. Koopt u machines of inventaris, dan ligt het voor de hand dat die langer dan één jaar meegaan. De aanschafkosten mag u dan ook niet in één jaar ten laste van de bedrijfsopbrengsten brengen. De bedrijfsmiddelen moeten over enkele jaren worden afgeschreven. Er bestaan diverse afschrijvingsmethoden. In de praktijk komen de degressieve en lineaire afschrijving het meeste voor.

Bij de degressieve methode schrijft u de eerste jaren na aanschaf meer af dan in de latere jaren. Bij de lineaire afschrijvingsmethode wordt jaarlijks hetzelfde bedrag afgeschreven. Zo kunt u bijvoorbeeld jaarlijks een vast percentage van de boekwaarde afschrijven, afhankelijk van de geschatte levensduur. Voor bedrijfsmiddelen met een lange levensduur is het afschrijvingspercentage geringer dan voor bedrijfsmiddelen met een korte levensduur. De jaarlijkse afschrijving voor gebouwen ligt dan ook op een veel lager niveau (2% tot 5%) dan voor bijvoorbeeld computerapparatuur (25% tot 33%).

Voor het bepalen van de afschrijving schat u in welk tempo de bedrijfsmiddelen verouderen. Een machine kan roesten of door het gebruik slijten. Ook als apparatuur snel verouderd raakt door de technologische ontwikkeling (economische slijtage) rechtvaardigt dit een hogere afschrijving. U zult het bedrijfsmiddel immers eerder vervangen. Wanneer een bedrijfsmiddel na de afschrijvingsperiode nog een zekere restwaarde heeft (zoals de inruilwaarde van een auto), dient u hiermee bij het bepalen van de jaarlijkse afschrijving rekening te gehouden. De Belastingdienst wil dat u vasthoudt aan de eenmaal gekozen afschrijvingsmethode voor een bedrijfsmiddel.

<< terug >>

Wat heb ik aan een financiéle administratie?

Op grond van het Burgerlijk Wetboek bent u verplicht een financiële administratie bij te houden. De verplichtingen komen erop neer dat u alles wat financiële gevolgen heeft voor de onderneming systematisch moet vastleggen in een minimumadministratie. U kunt hierbij denken aan:

Startende ondernemers beperken zich in eerste instantie vaak tot de verplichte minimumadministratie. Maar er komt een moment dat u graag een uitgebreidere financiële administratie wilt.

Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is belangrijk voor uw bedrijfsvoering. Het helpt u om tijdig nieuwe ontwikkelingen te signaleren, daarop in te spelen en de juiste beslissingen te nemen. Ontwikkelt uw onderneming zich volgens eerdere prognoses? Moet u de prijsstelling wellicht aanpassen om het brutowinstdoel te bereiken? Betalen uw afnemers op tijd of moet u het debiteurenbeheer aanscherpen? Is het verantwoord om te investeren in nieuwe machines, apparatuur of verbouwingen?

Kortom: een goed financiële administratie biedt inzicht in het wel en wee van de onderneming. Raad IJmuiden adviseert u over een optimale inrichting van uw administratie.

<< terug >>

Welke fiscale verplichtingen heb ik als ondernemer?

De fiscale verplichtingen verschillen van ondernemer tot ondernemer. Daarom wijzen we hier alleen op de belastingen waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen. Als u winst maakt met een eenmanszaak of salaris ontvangt als directeur van een BV, bent u inkomstenbelasting verschuldigd. Het salaris van een directeur/eigenaar van de BV dient een bepaalde minimumomvang te hebben. Als u personeel heeft, krijgt u te maken met loonheffing.

Als u een BV heeft die winst maakt, moet u vennootschapsbelasting betalen over de winst. Verricht u diensten of doet u leveringen, dan krijgt u te maken met BTW. Daarnaast zijn er gemeentelijke belastingen als rioolbelasting en onroerende zaakbelasting en betaalt u houderschapsbelasting voor de bedrijfsauto. Er zijn nog veel meer heffingen, maar het voert te ver deze hier allemaal te vermelden.

De belastingen over de winst van de onderneming worden achteraf definitief vastgesteld en geheven. Als startende ondernemer mag u zich nog niet rijk rekenen met een flink saldo op uw bank- of girorekening. Een groot deel van uw opbrengsten heeft u namelijk nodig als reserve om aan uw belastingverplichtingen te voldoen. Met een goede administratie weet u van tevoren precies welke betalingen u nog moet doen.

Het is nog maar de vraag of de fiscus u als ondernemer beschouwt. En dat kan ook nog eens per belastingsoort verschillen. Voor de inkomstenbelasting bent u ondernemer als u een onderneming drijft, zelfstandig bent en aansprakelijk bent voor alle schulden die de betreffende onderneming maakt. Bovendien moeten uw werkzaamheden een zekere omvang hebben. Voor de BTW bent u al ondernemer als u tegen een vergoeding producten en/of diensten levert. Wanneer de inkomstenbelasting u als ondernemer beschouwt, kunt u in aanmerking komen voor bepaalde fiscale mogelijkheden. Een BV valt onder de vennootschapsbelasting en daarmee vallen bepaalde fiscale mogelijkheden af.

<< terug >>

Een onderneming starten?

Succesvol ondernemerschap vraagt veel tijd en energie. Klanten komen immers niet zomaar aanwaaien, het opzetten van een goede onderneming is tijdrovend en de toekomst is onzeker. Ondernemen dient een weloverwogen beslissing te zijn. Daarom is een goede voorbereiding van zeer groot belang voor het succes van uw onderneming. Raad IJmuiden biedt volop diensten voor startende ondernemers en helpt hen graag op weg met een advies op maat.

Stappenplan

1. Een ondernemersplan schrijven
Verken de markt. Wat voor bedrijf gaat u beginnen? Hoe gaat het in de branche? Wie zijn uw concurrenten? Wat zijn uw sterkten en zwakten? En uw kansen en bedreigingen?

2. Een rechtsvorm kiezen
Welke rechtsvorm past bij uw persoonlijke situatie? Wat zijn de voor- en de nadelen? Hoe zit het met aansprakelijkheid en belastingen?

3. Bedrijfshuisvesting zoeken
Waar gaat u zich vestigen? En hebt u een vestigingsvergunning nodig? Werkt u vanuit huis? Bent u goed bereikbaar? Wat zijn de financiële gevolgen?

4. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel
U kunt zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel vanaf 1 week voor de start tot 1 week na de start van uw onderneming. Daarvoor moet u persoonlijk langskomen bij de KvK met een geldig legitimatiebewijs. Kijk voor meer informatie op www.kvk.nl.

5. Uw belastingen regelen
Heeft u een fiscaal nummer aangevraagd? Hoe regelt u uw belastingzaken? Maakt u gebruik van alle vrijstellingen en aftrekposten? Wie verzorgt de boekhouding en belastingaangiften?

6. Het regelen van de administratie
Wat zijn uw administratieve verplichtingen? Waaraan voldoet een goede bedrijfsadministratie?Waaraan dient een factuur te voldoen? Hebt u hulp bij uw salarisadministratie nodig?

7. Financiële zaken, bankzaken en verzekeringen regelen
Waar gaat u uw bankrekening(en) openen? Welke verzekeringen heeft u nodig? Bestaan er subsidiemogelijkheden? Hoe komt u aan geld?

8. Het aanvragen van de juiste vergunningen
Heeft u de juiste vergunningen? Hebt u een vestigingsvergunning nodig? Een vergunning voor het draaien van muziek? Of voor het kopiëren van auteursrechtelijk beschermde materialen?

9. Personeel werven
Heeft u personeel nodig? En wat komt daar allemaal bij kijken? Hoeveel personeelsleden hebt u nodig? Op welke momenten? Hoe regelt u de salarisadministratie?

10. Denkt u ook aan:
Het regelen van registraties; het kiezen van een bedrijfsnaam; het opstellen van Algemene Voorwaarden.

<< terug >>

Antwoord niet gevonden?

Als u geen antwoord op uw vraag heeft kunnen vinden kunt u via ons contactformulier alsnog de vraag stellen.

ContactformulierUw vraag: